SVJ607

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Schůze shromáždění SVJ 607 2014

Email Tisk PDF

P O Z V Á N K A

ve smyslu ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, v platném znění, a stanov SVJ svolává výbor společenství

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek 607

Termín konání:    10. 6. 2014 (úterý) od 18:30 hod. (prezence 15min před začátkem)

Místo konání:     Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9

PROGRAM:

 1. Zahájení (volba předsedajícího, zapisovatele, schválení programu, představení hostů)
 2. Hospodaření  
  a) Schválení účetní závěrky za rok 2013
  b) Schválení záloh pro další hospodářské období
  c) Zpráva o nákladech na teplo ve společných prostorách v TS 2013/2014
  d) Vysvětlení nárůstu nákladů na teplo v garážích a NP
 3. Rekonstrukce střechy - shrnutí (informace o náklaldech vs. schválený rozpočet)
 4. Úprava znění stanov (změny potřebné kvůli novému Občanskému zákonníku)
 5. Fomální schválení
  b) Povolení instalace plošinového výtahu ve vchodě 871
  b) Změna účelu užívání nebytového prostoru – Cukrovinky ve vchodě 870
 6. Návrhy na investice
  b) Zateplení garážových vrat
  b) Nové vstupní dveře a/nebo čipový systém zamykání vchodů
  b) Výměna oken (chodby, kočárkárny/sušárny, garáže – různé kombinace)
  b) Automaticky spínané osvětlení prostor před vstupními dveřmi
  b) Vymalování vnitřních společných prostor
  b) Obnova betonových vjezdů do garáží + roštů u garáží a vchodů
  b) Vyznačení parkovacích pruhů v prostoru parkoviště před domem
  b) Kamera/y pro hlídání parkoviště, a okolí domu

(další případné body k jednání můžou vlastníci předložit výboru před nebo v čase konání schůze SVJ)

Doplňkové podklady budou k dispozici později.
Formulář - vzor plné moci k zastoupení naleznete zde


Poznámky:

1. Prosíme všechny vlastníky, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz.
2. Nemůže-li se některý vlastník osobně schůze zúčastnit, prosíme o zplnomocnění kterékoliv jiné osoby na základě přiloženého vzoru plné moci (zde), jinak hrozí zmaření schůze v důsledku nedostatečné účasti.
3. V případě, že bytová jednotka je ve vlastnictví více osob (spoluvlastnictví) nebo je ve společném jmění manželů (SJM), je povinnost zvolit tzv.  zmocněnce, který tuto jednotku zastupuje vůči SVJ. Toto zmocnění nemusí být ověřené. V případě, že se zúčastní Shromáždění jen jeden z manželů nebo spoluvlastníků a nedoloží toto „zmocnění“, nebude možné jeho účast a hlasování na Shromáždění uznat za právoplatné!

 

mapa

Klikněte pro zvětšení


Aktualizováno Neděle, 18 Květen 2014 21:02  

Přihlášení

Kdo je online

None

Anketa

Líbí se Vám naše nové www stránky?
 

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 3 

NAŠI PARTNEŘI

SBD Praha
"Váš spolehlivý partner"
ISTA
"Vedoucí ve službách rozúčtování"
Komerční Banka
"Stojíme při vás"
Kooperativa
"Pojišťovna pro život, jaký je"

REKLAMA

Coca-Cola
"Always Coca-Cola."
Globus
"Tady je svět ještě normální."
Hornbach
"Dodělejte to...
...než vás to dodělá! "
Albert
"Jsme tu pro Vás."